วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มะเร็ง

             วิธีทำ           :นำลูกใต้ใบทั้ง  5  กับต้นไมยราบทั้ง   5  มาต้ม  กินต่างน้ำ  (ทั้ง  5  หมายถึง  ราก,ต้น,ใบ,ดอก,  และผล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น